1914-1918: De bezetting

Bedelaars

De Vruntstraat, net achter de Grote Markt, om vijf uur in de namiddag. Links op de foto versnellen twee vrouwen hun pas. Zo goed en zo kwaad als het kan, proberen ze de blik van het kind dat naast hen loopt, af te wenden. Dit is namelijk het ogenblik waarop bedelaars op de stoeprand gaan zitten om een slaapplek te vragen voor de nacht. In 1917, het jaar waarin deze foto genomen is, heeft de economische crisis dramatische proporties aangenomen. Ze zijn zichtbaar tot in het centrum van de hoofdstad.