1918 : Het einde van de oorlog

Blijde intrede

Molenbeek, 22 november 1918. De van het IJzerfront teruggekeerde troepen worden massaal toegejuicht. Al een week lang komen Belgische en geallieerde soldaten druppelsgewijs in Brussel aan. Ze doen dat in gespreide slagorde en in bijzonder chaotische omstandigheden, die allerminst doen denken aan een officiële bevrijding. Dankzij de “Blijde intrede” van 22 november kan een meer klassiek bevrijdingsritueel gereconstrueerd worden.