1914-1918: De bezetting

Brussel heeft honger

De Sint-Gorikshallen, in november 1917, nadat bekendgemaakt was dat per inwoner een haring uitgedeeld zou worden. De belofte lokt de Brusselaars massaal naar de overdekte markt in het stadscentrum. De ordediensten hebben het moeilijk om de steeds groter wordende massa onder controle te houden. Omdat er meer gegadigden zijn dan mensen die iets zullen krijgen, breekt er al snel protest uit en vallen er klappen. Brussel heeft honger. De import van voedingswaren is drastisch gedaald, wat een bliksemsnelle stijging van de prijzen tot gevolg heeft: er heerst een voedselcrisis en die voert de sociale spanningen nog op.