1914 : Het uitbreken van de oorlog

Dit huis behoort aan een Belgische familie’

“Leve de Belgen”, “Dit huis behoort aan een Belgische familie”, “Leve België”. Dat zijn de slogans die enkele dagen na de oorlogsverklaring de gevel van dit hotel-restaurant sieren. Ze zijn niet alleen een uiting van het patriottische elan van het moment. Ze tonen vooral aan welk gevaar degenen lopen die ervan verdacht worden verraad te plegen aan de nationale gemeenschap. Begin augustus 1914 worden winkels, boekhandels en cafés die eigendom zijn van Duitsers, geplunderd. De uitbarsting van patriottisme bij het begin van de oorlog leidt tot een van de eerste uitingen van xenofobie in België. Om aan een dergelijke geweldexplosie te ontsnappen, proberen de eigenaars van deze zaak via verschillende leuzen op hun gevel duidelijk te maken dat ze de nationale zaak steunen.