1918 : Het einde van de oorlog

Het weerzien

Een man poseert in zijn uniform van het Belgisch leger, zijn echtgenote heeft haar vroegere verpleegsterskledij aangetrokken. Door de oorlog waren ze van elkaar gescheiden. Alphonse Hauwaert, inwoner van Ukkel, bracht de hele oorlog door aan de IJzer. Zijn vrouw verzorgde vier jaar lang zieken en gewonden in de Brusselse hospitalen. Pas na de Wapenstilstand ziet het echtpaar elkaar terug. Met deze foto wordt dat weerzien vereeuwigd.