1914-1918: De bezetting

Politie en Polizei

Maart 1915. Belgische en Duitse politiemannen patrouilleren zij aan zij in de hoofdstad. Al tijdens de eerste bezettingsdagen rijst voor de Duitse overheid de vraag hoe men de orde kan handhaven met een minimum aan manschappen. De conclusie dringt zich snel op: dat kan enkel met steun van de lokale besturen. Er ontstaat dus een logica van samenwerking tussen het Duitse bestuur en de Belgische administratie.