1914-1918: De bezetting

Protest

Martelaarsplein, 21 juli 1915. Sinds bijna één jaar leeft Brussel onder Duits bewind. Toch wordt de nationale feestdag niet vergeten. Uit protest tegen de bezetting verzamelen Brusselaars rond het monument gewijd aan de strijders van de Belgische onafhankelijkheid in 1830. Die dag is Brussel een uitgestorven stad: cafés en winkels blijven gesloten. Handelaars die dat niet uit zichzelf doen, worden er onder sociale druk toe verplicht. Bendes Belgische “patriotten” trekken rond en er worden ruiten ingegooid met stenen. Voor het eerst sinds begin augustus 1914 is er een georganiseerde beweging die openlijk haar gehechtheid aan België laat zien.