1914 : Het uitbreken van de oorlog

Redde wie zich redden kan

Twee Belgische soldaten kijken toe terwijl een familie de Brusselse agglomeratie te voet verlaat. In eerste instantie vluchten burgers naar de hoofdstad, maar al snel wordt die beweging omgedraaid. De Duitse troepen rukken met rasse schreden op en vanaf midden augustus wordt Brussel rechtstreeks bedreigd. De paniek is tastbaar en enkele duizenden Brusselaars kiezen ervoor de stad te verlaten. “Families trekken naar het station op zoek naar treinen die hen kunnen wegbrengen van de stad die op het punt staat om ingenomen te worden”, zo berichten de journalisten Louis Gilles, Alphonse Ooms en Paul Delandsheere op 19 augustus. “De treinen worden bestormd, het is redde wie zich redden kan”.