1918 : Het einde van de oorlog

Voor het nageslacht

De Wetstraat op 22 november 1918. Een cameraman van het Amerikaanse leger fotografeert het enthousiasme in de straten van de hoofdstad. De Amerikaanse oorlogscorrespondenten die in België zijn aangekomen met het idee van een armoedig en verwoest land, zijn verbaasd in 1918 een feestende stad aan te treffen. Die werkelijkheid contrasteert met de door de geallieerde propaganda verspreide mythe. Voortaan zullen de klachten van Poor Little Belgium vooral spot en onverschilligheid oogsten.