1914 : Het uitbreken van de oorlog

Wachten op de vijand

Drie Belgische soldaten liggen languit op het stro in een Brusselse kerk, waar ze bivakkeren. In augustus 1914 komt de oorlog elke dag dichter bij de hoofdstad. Sinds 4 augustus proberen de Duitse troepen via Belgisch grondgebied naar Parijs op te trekken, op basis van het eerder uitgewerkte plan-Schlieffen. De eerste gevechten vinden plaats rond de forten van Luik. De verdediging van de vurige stede maakt internationaal indruk en doet de mythe van een ‘Gallant little Belgium’ (dapper klein België) ontstaan. De internationale verontwaardiging over de schending van de Belgische neutraliteit gaat vanaf dat ogenblik gepaard met bewondering voor de gewapende weerstand van een klein land dat vecht voor zijn voortbestaan. De stad Luik valt op 7 augustus in handen van de Duitsers, de laatste forten rond de stad pas op 16 augustus.