1914-1918: De bezetting

Werklozen

Registratie van werklozen in Brussel. Het is 1915 en de economie van de hoofdstad is tot stilstand gekomen. De meeste bedrijven sluiten. Sommige zijn door de bezetter opgeëist, andere weigeren om voor de vijand te werken. Voor de overige bedrijven betekenen de schaarste aan grondstoffen en het verdwijnen van de afzetmarkt een langzame ondergang. De gevolgen voor de bevolking laten zich onmiddellijk gevoelen. Het aantal werklozen groeit duizelingwekkend en tegen die situatie blijken de vooroorlogse werklozenkassen niet opgewassen. Er ontstaan dan ook nieuwe structuren om de verarmde bevolking te ondersteunen.